Gilla oss på Facebook Läs om oss på Tripadvisor
 

Bokningsvillkor

Allmänt
Campingplatsen tillämpar Camping Key Europe, vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med detta kort. Innehar man ej Camping Key Europe kan man lösa detta på plats vid incheckning. (Gäller ej för bokning av stugor och rum)

Incheckningstider
Incheckningstiden på campingplatsen för campingtomt är kl 12.00, för hotell och stugor kl. 15.00

Utcheckningstider
Utcheckningstiden för hotell, stugor och campingtomter är kl. 12.00. Efter dessa tider äger campingplatsen rätt att uttaga ytterligare dygnsavgift.

När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat din bokning och du har betalat anmälningsavgiften (eller hela hyran).

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 500 sek. för hotell, stuga och campingtomt om det totala beloppet överstiger 1000:-. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Resten eller om det totala beloppet understiger 1000:-  betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag. Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar, dock senast ankomstdagen genom bankgiro. Alternativt vid sen bokning kontant i receptionen. Obs! förbokningar skall alltid förskottsbetalas.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligt till oss. Om du avbokar tidigare än 30 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 500 sek. Om du avbokar 30 dagar eller senare innan avtalad ankomst, måste du betala hela hyran.

Om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 250 SEK per stuga och hotell, 100 SEK per campingtomt och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före ankomst mot en expeditionsavgift på 500 SEK. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte varit kända när du bokade: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/ maka sambo eller barn. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning , tex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från tex läkare , myndighet eller försäkringsbolag. Avgift för bokningen och avbeställningsskydd återbetalas ej vid avbokning.

Vad har jag för skyldigheter?
Hyresavtalet upphör gälla omedelbart om någon i sällskapet uppträder störande eller begår skadegörelse i något av våra hyresobjekt  eller på området, våra hyresobjekt ej används till ej avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla p.g.a ovan nämnda fall måste du omedelbart flytta från hyresobjektet och äger ingen rätt till att återfå någon del av hyresbeloppet. Du måste vårda hyresobjekten väl och följa ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheterna och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdlös. Överträdelse mot rökförbud i stuga eller hotell medför en saneringskostnad från 5.000:-. Du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller tomten, än vad du uppgav vid bokningen. Du måste städa stugan ordentligt enligt städinstruktionen före avresa (om du inte beställt avresestädning)Om ni förbiser detta kommer vi att debitera er en avgift från 1.000 SEK.  ni ansvarar för att samtliga nycklar till er stuga/tomt/servicehus återlämnas vid avresan, i annt fall debiteras ni kostnaden för ett låsbyte. Om du har klagomål skall du framföra dem till oss snarast möjligt, senast inom 1 dag från ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så vi får en chans att rätta till det.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm.
Både ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknade större händelser.

Övrigt
Stugorna är utrustade för självhushåll. I logipriset ingår inte städning, sänglinne eller handdukar. Finns att hyra på anläggningen. Ej återlämnade sängkläder eller handdukar debiteras gästen. Bokningsavgift på 50 sek tillkommer på samtliga bokningar.

Det är ej tillåtet att använda egen sändare för wlan (t.ex. 3G router med wlan), då denna kan störa befintligt trådlöst internet.